Ben jij een professional in het onderwijs, de kinderopvang of (jeugd)zorg en wil je weten hoe je kunt én moet handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling?

Herken jij dat je soms of misschien met regelmaat ziet, voelt of hoort dat het niet goed gaat met een kind in je klas, op de groep of in de praktijk? En dan, wat doe je? Je weet dat je wettelijk dient te handelen conform de Meldcode. Maar is er wel sprake van mishandeling…? Heb jij het écht wel goed gezien, gehoord en/of gevoeld?

Ik snap heel erg goed dat deze dilemma’s voor jou spelen. Dit is écht mega ingewikkeld. Je weet wat er van je verwacht wordt, of na ja… een beetje dan, en je doet je best om conform de Meldcode te handelen. Maar weet je wel voldoende om goed te kunnen signaleren en handelen? Ken jij de verschillende vormen van kindermishandeling, de signalen en weet je vervolgens welke stappen jij kunt en soms ook moet zetten? Het kader waaraan jij je dient te houden heb je niet zoveel invloed op, of eigenlijk zeg maar gerust geen invloed op. Wél heb jij invloed op de manier waarop je er mee omgaat, welke kennis je opdoet en wat je met deze kennis doet!

Ik geef jou de inhoudelijke kennis en praktische handvaten om mee aan de slag te gaan in de praktijk, zodat jij als professional volmondig kan zeggen en voelen dat jij handelingsbekwaam bent op gebied van signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Jij kunt en durft te signaleren en te handelen. Hiermee maak jij het verschil in het leven van een kind!

 
Ik ben getraind door en aangesloten bij de landelijke trainersgroep Trainers Huiselijk Geweld. Hier worden gecertificeerde trainers en docenten getraind om trainingen, presentaties, voorlichtingen, lessenseries en keuzeprogramma’s te geven. Verder ben ik geschoold en getraind in de Signs of Safety methode. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Ik verwerk elementen van deze methode in mijn trainingen.

Wat kan ik jou als professional en/of jouw organisatie bieden


Workshops en trainingen op maat voor jouw team en/of organisatie
Wil jij een training voor een team of organisatie organiseren? Wil jij specifiek op bepaalde onderwerpen een workshop? Of een (meerdaagse) training? Dat kan! Ik denk met je mee en we maken samen een training zo op maat dat het aansluit bij jou/jullie behoeftes.

De onderwerpen/thema’s die o.a. aan bod kunnen komen:
• Signalen herkennen en in kaart brengen
• De verschillende vormen van kindermishandeling
• Beschermende- en risicofactoren
• Laagdrempelig in gesprek, maar hoe dan
• In gesprek met het kind
• Meldnormen
• In overleg met collega’s
• Normen, waarden en grenzen
• Praktische tools zoals ‘de 3 kolommen’
• (Oplossingsgericht) in gesprek
• Afwegingskader
• Gevolgen van kindermishandeling
• Het nemen van beslissingen
• In samenwerking blijven, hoe dan
• Wat is er nodig voor jou zelf om te kunnen doen wat je wil en moet doen

We stemmen uiteraard de prijs af, maar om al wel vast een beeld te hebben: de richtprijs voor en workshop/training is €600,00 per dagdeel.

Neem gerust contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden en wensen.

Ik wil graag meer weten!


Training, met vertrouwen durven handelen
We gaan samen aan de slag met het vergroten van jouw kennis en vaardigheden op gebied van het signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Alles komt voorbij: het kader waarbinnen jij moet werken; de Meldcode, het kunnen signaleren van kindermishandeling, oplossingsgericht werken én vooral gespreksvoering. Jij gaat zelf ontdekken wat goed en minder goed werkt voor jou en degene tegenover je. Hierdoor kan en durf jij beter signaleren en handelen!

We gaan deze dag echt praktisch met elkaar aan de slag. Ik geef uiteraard de nodige theorie en geef jou de tools in handen. We hebben het over het kader waarbinnen jij te werk dient te gaan; de Meldcode, maar ik wil vooral heel graag dat jij zelf gaat ontdekken en oefenen, want alleen zo maak jij je het geleerde eigen en kun je zelf gaan toepassen in jouw alledaagse praktijk. Jij zult na deze training kunnen zeggen en voelen dat je meer handelingsbekwaam bent, jij kan en durft te signaleren en handelen wanneer jij je zorgen maakt of er sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling. Hierdoor doe jij wat je kunt, binnen jouw invloed en maak jij hiermee het verschil in het leven van een kind!

Bij deze training zit inbegrepen een tasje met ‘energie’, wel zo fijn tijdens deze training ;-), een lunch en een heel handige en goed toepasbare tool!

€347,00 pp

Uiteraard verzorg ik ook trainingen voor teams. Neem gerust contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden en wensen!

Ja, ik wil graag meer weten over deze training!
Doordat BURO Leeuw een CRKBO geregistreerde instelling is, is zij vrijgesteld van BTW.

Ga jij mee met mijn missie; kindermishandeling stoppen en alle kinderen een veilig thuis geven?
Bel of mail mij en samen stemmen we af wat voor jou en/of jouw organisatie passend is om mee aan de slag te gaan.
Referenties
 • Kirsten, Manager kinderopvang
  Enkele weken geleden zijn wij, een team pedagogisch medewerkers kinderopvang, gestart met een traject van trainingen van BURO Leeuw. Het is mooi om te zien hoe het leeft onder de medewerkers. Er wordt gesproken met elkaar, theorie en ervaringen worden uitgewisseld en het zet aan tot nadenken. Jeanine denkt prettig mee, komt met suggesties en is betrokken bij ons team en het proces. Het is niet alleen ontzettend leerzaam, het is ook een mooi team proces. We kijken uit naar de trainingen die nog komen gaan!
  Kirsten, Manager kinderopvang
 • Het meest leerzame webinar dat ik ooit heb gevolgd.
 • Kinderverpleegkundige
  De training heeft bij mij heel veel bewustwording gebracht. Ik bekijk een situatie of casus nu op een andere manier. Ik weet nu beter wat ik kan doen en hoe ik het moet aanpakken. Een zeer duidelijke, overzichtelijke training die voor iedereen in het werk met kinderen en gezinnen toepasbaar en toegankelijk is.
  Kinderverpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
  Jeanine is een zeer vakbekwame trainer. Ze weet haar kennis over het signaleren van kindermishandeling op een zeer deskundige en bevlogen manier over te brengen. Zij kan hierin goed en prettig de koppeling maken met de praktijk. Hoe ga je hierover in gesprek met de betrokkenen en het netwerk? En welke acties kun je er al professional aan koppelen? Ook kan Jeanine, de informatie en kennis, goed in een methodisch en theoretisch kader zetten. Het is zeer prettig om deze zeer nodige kennis in een training van Jeanine overgedragen te krijgen!
  Jeugdzorgwerker
 • Jeugdzorgwerker WSS jb&jr
  Jeanine heeft veel kennis over het vakgebied en weet deze goed over te brengen op anderen! 
  Vanuit bevlogenheid en passie weet ze het belang van de meldcode en het signaleren van kindermishandeling onder de aandacht te brengen. 
  In haar werk als trainer brengt Jeanine veel over vanuit de Signs of Safety methode. 
  Jeanine weet waar ze het over heeft en ik kan haar als trainer zeer aanbevelen!
  Jeugdzorgwerker WSS jb&jr
 • Jp van den Bent stichting (team ambulante ondersteuning en ondersteuning aan ouders met kinderen)
  Jeanine heeft ons team in een ochtend begeleidt in de wijze waarop wij de meldcode op een goede en professionele wijze kunnen inzetten. Zij deed dat op een duidelijke en gestructureerde wijze, waarin er ook ruimte was voor ervaringen. Zo sloot het gebruik van de meldcode goed aan bij de praktijk zoals wij die iedere dag ervaren. Jeanine maakt het onderwerp op een prettige manier bespreekbaar en ook weer hanteerbaar  voor ons als professional!
  Jp van den Bent stichting (team ambulante ondersteuning en ondersteuning aan ouders met kinderen)
 • Manna van ’t Slot, Signs of Safety trainer en consultant
  Jeanine is een fanatieke en enthousiaste persoonlijkheid. Ik heb met haar samengewerkt in een 1,5 jaar lang durend leertraject Signs of Safety. De combinatie van haar kennis over het werkveld en haar inzet maakt dat ik haar bij iedereen kan aanbevelen als motor om organisaties te helpen zich verder te bekwamen in het signaleren van en omgaan met kindermishandeling.
  Manna van ’t Slot, Signs of Safety trainer en consultant