Is jouw organisatie ‘meldcode proof’?

Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie. Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die geen meldcode hebben.

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp er uit ziet.

Al die organisaties die met kinderen en/of ouders werken, zijn verplicht om de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Dat heeft veel gevolgen voor jou als professional en iedereen die in jouw organisatie werkt. Om er zeker van te zijn dat de meldcode zorgvuldig wordt geïmplementeerd en nageleefd, geeft BURO Leeuw hier training en advies over. De trainingen geven jou inhoudelijke kennis, zijn interactief en geven meteen handvaten om mee aan de slag te gaan in de praktijk, zodat jij als professional volmondig kan zeggen en voelen dat je de meldcode beheerst. Jij kunt en durft te signaleren en te handelen en hiermee maak jij het verschil in het leven van een kind!

 
Ik ben getraind door en aangesloten bij de landelijke trainersgroep Trainers Huiselijk Geweld. Hier worden gecertificeerde trainers en docenten getraind om trainingen, presentaties, voorlichtingen, lessenseries en keuzeprogramma’s te geven. Verder ben ik geschoold en getraind in de Signs of Safety methode. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Ik verwerk elementen van deze methode in mijn trainingen.

Wat kan ik jou als professional en/of jouw organisatie bieden


Let’s talk about it and GO!
De Meldcode, kindermishandeling en huiselijk geweld; alle inhoudelijke kennis en praktische tools die je nodig hebt om te kunnen handelen. Interactief en geeft je direct handvaten voor de praktijk.


Ja, ik wil meer weten over deze maatwerk training!


Follow up!
Je kent de theorie vanuit de trainingen en gaat/moet er mee aan de slag in de praktijk. En dan…? Ik neem je mee aan de hand van casuïstiek bespreking en komen zo samen tot het stapje verder zodat jij durft te vertrouwen op jouw eigen kennis en deze kunt inzetten voor de kinderen en gezinnen waar jij mee werkt.

Ja, ik wil graag meer weten over deze Follow up!
Ga jij mee met mijn missie; kindermishandeling stoppen en alle kinderen een veilig thuis geven?
Bel of mail mij en samen stemmen we af wat voor jou en/of jouw organisatie passend is om mee aan de slag te gaan.
Referenties
 • Jeugdzorgwerker
  Jeanine is een zeer vakbekwame trainer. Ze weet haar kennis over het signaleren van kindermishandeling op een zeer deskundige en bevlogen manier over te brengen. Zij kan hierin goed en prettig de koppeling maken met de praktijk. Hoe ga je hierover in gesprek met de betrokkenen en het netwerk? En welke acties kun je er al professional aan koppelen? Ook kan Jeanine, de informatie en kennis, goed in een methodisch en theoretisch kader zetten. Het is zeer prettig om deze zeer nodige kennis in een training van Jeanine overgedragen te krijgen!
  Jeugdzorgwerker
 • Jeugdzorgwerker WSS jb&jr
  Jeanine heeft veel kennis over het vakgebied en weet deze goed over te brengen op anderen! 
  Vanuit bevlogenheid en passie weet ze het belang van de meldcode en het signaleren van kindermishandeling onder de aandacht te brengen. 
  In haar werk als trainer brengt Jeanine veel over vanuit de Signs of Safety methode. 
  Jeanine weet waar ze het over heeft en ik kan haar als trainer zeer aanbevelen!
  Jeugdzorgwerker WSS jb&jr
 • Jp van den Bent stichting (team ambulante ondersteuning en ondersteuning aan ouders met kinderen)
  Jeanine heeft ons team in een ochtend begeleidt in de wijze waarop wij de meldcode op een goede en professionele wijze kunnen inzetten. Zij deed dat op een duidelijke en gestructureerde wijze, waarin er ook ruimte was voor ervaringen. Zo sloot het gebruik van de meldcode goed aan bij de praktijk zoals wij die iedere dag ervaren. Jeanine maakt het onderwerp op een prettige manier bespreekbaar en ook weer hanteerbaar  voor ons als professional!
  Jp van den Bent stichting (team ambulante ondersteuning en ondersteuning aan ouders met kinderen)
 • Manna van ’t Slot, Signs of Safety trainer en consultant
  Jeanine is een fanatieke en enthousiaste persoonlijkheid. Ik heb met haar samengewerkt in een 1,5 jaar lang durend leertraject Signs of Safety. De combinatie van haar kennis over het werkveld en haar inzet maakt dat ik haar bij iedereen kan aanbevelen als motor om organisaties te helpen zich verder te bekwamen in het signaleren van en omgaan met kindermishandeling.
  Manna van ’t Slot, Signs of Safety trainer en consultant