Gratis webinar

Signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling
Ga mee met mijn missie:
kindermishandeling stoppen en alle kinderen een veilig thuis geven.

Gratis webinar

Signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling

Ga mee met mijn missie:
kindermishandeling stoppen en alle kinderen een veilig thuis geven.

We gaan samen, 90 minuten lang, aan de slag met het vergroten van jouw kennis op gebied van het signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Wat komt er in dit webinar aan bod?

Signaleren

Acties waar jij invloed op hebt als professional om beter te signaleren en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

Normen & waarden

Normen & waarden en de invloed hiervan op jouw eigen handelen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kader waarbinnen jij moet werken als professional.

In gesprek

Laagdrempelig in gesprek, maar hoe dan?

Handige tool

Ik deel een superhandige tool met je die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Vragen?

We bespreken veel en uiteraard is er tijdens de training ruimte voor al jouw vragen.
Zorg dat je erbij bent en je hiermee kennis in huis haalt. Hierdoor kan en durf jij beter te signaleren en handelen!