Week tegen de kindermishandeling, Tip 1

Week tegen de kindermishandeling, Tip 1

Signaleer en leg vast

In Stap 1 van de meldcode breng je de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leg je deze vast.

Maar hoe doe je dit nou? Het klinkt zo ‘gemakkelijk’, maar ik hoor je nu bijna denken ”wat nou als ik het verkeerd zie en het dan ook nog eens vastleg”. Wanneer is er sprake van een signaal dat je vast moet leggen?

Ik zeg altijd in mijn trainingen: “neem waar wat waar te nemen is”!Niet meer en niet minder. Jij hoeft niet aan waarheidsvinding te doen maar je moet signaleren.

Dat doe je, en je legt vervolgens vast wat je waarneemt. Wees volledig en zo concreet mogelijk, dus schrijf ook de signalen op die het mogelijke vermoeden ontkrachten. Leg ook je hypothesen en veronderstellingen vast.
Let op, leg diagnoses alleen vast als deze zijn vastgesteld door een bevoegde professional.

Jij moet als professional volgens de meldcode signaleren en vastleggen. Mijn tip voor vandaag is dus: wees je bewust van hetgeen jij ziet, hoort, ruikt, wat jij voelt in je zogenaamde ‘onderbuik’ en leg vast waarom je dit zo voelt!

Neem ‘gewoon’ waar wat waar te nemen is, niet meer en niet minder!!

Succes en vertrouw op jouw kennis en professionaliteit!

 

Maak het verschil in het leven van een kind!
Jeanine

#weektegenkindermishandeling

 

Delen mag, heel graag zelfs, zo verspreiden we samen een hele belangrijke boodschap! Want…

Zou het niet geweldig zijn als we ieder kind een veilig thuis konden geven?

Scroll naar boven